ali.tolouei@gmail.com

بخش جوایز مدرسه در سال تحصیلی جاری
کارت هدیه

دانش آموزان برگزیده همه پایه ها .تمامی دانش آموزان اول تا سوم و گروه سرود
فاقد عکس
تقدیرنامه

دانش آموزان برگزیده هر سه مقطع تحصیلی
فاقد عکس